Kun omat voimavarat ovat vähissä

Elämään mahtuu kaikenlaisia vaiheita. Joukossa on niin hyviä kuin vaikeitakin aikoja. Aina emme voi itse vaikuttaa asioihin ja tilanteet voivat muuttua yllättävän nopeastikin. Äkillinen sairastuminen, läheisen menetys tai traumaattinen kokemus suuntaavat hetkeksi kaikki voimavarat selviytymiseen. Arjen pyöritys jää toissijaiseksi ja koti voi muutaman kuukauden kuluttua olla aika sekaisin.

Myös mielenterveyden ongelmat voivat aiheuttaa haasteita kodin hoitamisessa. Kun mieli on synkkä tai ahdistaa, arjen rutiineihin ei välttämättä jää voimia. Jos tilanne jatkuu pitkään, kodin epäjärjestys kasvaa, mikä voi entisestään huonontaa oloa.

Vaikeista tilanteista ei tarvitse selvitä yksin. Pyydä apua ystäviltä ja eri alojen ammattilaisilta. Minä autan mielelläni kodin järjestykseen liittyvissä asioissa. Ymmärrän erilaiset tilanteet ja sen, että muiden haasteiden vuoksi kotiin on syntynyt kaaos. Sopiva pala kerrallaan isonkin kaaoksen voi kesyttää. Edetään sinun voimavarojesi mukaan. Uskon, että kaunis ja toimiva järjestys palkitsee ja auttaa sekä jaksamisessa että arjen hallinnassa. Jos sinulla on kontakti oman kuntasi sosiaalitoimeen, voit kysyä heiltä maksusitoutumusta ammattijärjestäjän palveluun. Monet kunnat tarjoavat ammattijärjestäjän apua haastavissa elämäntilanteissa.

Asiakkaan palaute

Ihan mahtava juttu, kun kodin tavarat ovat vihdoin järjestyksessä. Jokaisen käynnin jälkeen olo oli huojentuneempi. Koko urakan jälkeen arki oli selvästi helpompaa.

Ammattijärjestäjän kommentit

Asiakas toivoi kotiinsa järjestystä, jolla arki tulisi hallittavammaksi. Toiveeseen vaikutti se, että asiakkaalla oli ollut jo muutama vuosi erilaisia haasteita terveyden kanssa. Otimme aluksi tavoitteeksi vaatehuoneen järjestelyn, mutta päädyimme lopulta järjestämään koko asunnon. Sekatavarakaappeja oli melko paljon ja se oli vaikeuttanut tavaroiden löytämistä. Tavaroiden ryhmittely helpotti tilannetta ja auttaa myös jatkossa, jos muisti ikääntymisen myötä heikkenee. Myös nimikoiminen toi selkeyttä järjestykseen. Aivoinfarkti oli heikentänyt hienomotoriikkaa, joten tavaroiden ottaminen ja takaisin laittaminen tehtiin mahdollisimman helpoksi. Esimerkiksi arjen papereille hankittiin riippukansiolaatikko, jotta paperit saa nopeasti järjestykseen ilman mapittamista. Pitkäaikaisemmat paperit ovat kansioissa.

Tavaroiden karsimisessa asiakas teki suuren työn ja oli hyvin rehellinen itselleen. Vain sellaiset tavarat säilytettiin, jotka ovat oikeasti käytössä. Tärkeimmät muistot elämän varrelta säilytettiin, mutta esimerkiksi käyttämättömiksi jääneet harrastusvälineet laitettiin kiertoon. Karsimisen myötä käyttötavarat saatiin mukavasti järjestettyä ja jokaisen järjestelykäynnin myötä asiakkaan arjesta tuli sujuvampaa.